Logo Tasarımı / Kurumsal Kimlik Tasarımı

Logoyu kısaca tanımlayama çalışırsak bir markanın, firmanın, ürünün ya da etkinliğin vizyonunu yansıttığı görsellik olarak adlandırabiliriz. Görsellikle gerçekleştirilen algılama en kalıcı olanıdır ve logo tüketiciye direkt olarak verilen algıdır. Bu nedenle logonun özel ve tüketiciye konuyu hatırlatacak görsellikte olması gerekmektedir. İnsan beyni gördüğü şeyi yorumlar ve bir algı oluşturur. Küçük bir çizim bile doğru dizayn edildiğinde bir çok şeyi ifade edebilir. Bunun en geçerli örneği ise tarih öncesi çağlarda görülmektedir. Yazı icat edilmeden önce, insanlar şekiller çizerek bir şeyler anlatmaya çalışmışlardır ve günümüzde dahi bu çizimlerin çoğu fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Logo bir algı oluşturma çabası olduğu için özellikleri çok önemlidir. Zira insan beyni muhteşem yapısı sayesinde oluşan algıyı unutmaz; zaman içinde bir çok kez hatırlatır ve algı doğrultusunda hareket edilmesini sağlar.

- Logo tamamen özgün olmalıdır. Taklit logolar asıllarını çağrıştıracağından verim sağlamaz, kalite ve güvenilirliği düşürür, kanuni sorumluluk doğurur.
- Logo, akılda kolay kalabilen, mümkün olduğunca sade olmalıdır.
- Logo amaca uygun olmalıdır. Örneğin yemek firması için ayakkabı tasarlanmamalıdır.
- Logo temsil ettiği marka, firma, ürün ya da etkinliğin renklerini taşımalıdır.